Platba dovolené zaměstnavatelem – FKSP

Co je FKSP?

Pokud to Váš zaměstnavatel umožňuje, zajistíme Vám čerpání příspěvku na dovolenou z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) přímo od Vašeho zaměstnavatele. V rámci FKSP lze objednat kterýkoliv balíček ubytování nebo pobyt dle ceníku. Na Vámi vybraný pobyt vystavíme fakturu Vašemu zaměstnavateli

Potřebné údaje

Objednávka pobytu musí obsahovat především tyto údaje:
Název zaměstnavatele
jméno a příjmení zaměstnance
výše příspěvku z FKSP
fakturační adresu
IČO a DIČ zaměstnavatele
přesně formulované údaje, které zaměstnavatel na faktuře požaduje
Na základě těchto údajů, a informací v objednávce zašleme Vašemu zaměstnavateli fakturu pro platbu pobytu.
Pokud jste Vy, nebo Vaši rodinní příslušníci zaměstnanci, informujte se u Vašeho nadřízeného o těchto výhodách a benefitech a nenechte si ujít jedinečnou příležitost, jak ulehčit Vašemu rodinnému rozpočtu. My Vám rádi pomůžeme a vyjdeme vstříc.